Кривий Ріг
Трудовим відносинам - законну силу


Дислокація будинків на території міста Кривого Рогу

Адреса:  На сайті ведуться роботи з перейменування об'єктів топоніміки
Головна

Трудовим відносинам – законну силу


Основні правові аспекти трудових відносин між фізичною особою-підприємцем та найманим працівником

Трудові книжки працівників, які працюють на умовах трудового договору у фізичних осіб, зберігаються у працівників.

Зняття з реєстрації трудового договору здійснюється в аналогічному порядку після закінчення строку трудового договору або його розірвання у випадках, визначених Кодексом законів про працю України. При розірванні договору за ініціативи фізичної особи–роботодавця у разі відсутності працівника підприємець має надати до служби зайнятості примірник договору, заяву про зняття його з реєстрації із зазначенням дати звільнення з роботи працівника та підстави розірвання договору, а також документи, що підтверджують повідомлення працівника про намір розірвання з ним трудового договору та проведення передбаченого законодавством розрахунку з працівником або копію платіжної відомості із зазначенням суми депонованої зарплати.

Записи про зняття з реєстрації трудового договору є підставою для внесення запису роботодавцем до трудової книжки працівника про прийняття та звільнення його з роботи.

З метою оцінки стану виконання заходів щодо детінізації трудових відносин у сфері підприємництва, виявлення труднощів, негативних тенденцій та розробки рекомендацій для їх усунення виконкомом міськради розроблено Концепцію моніторингу, якою визначено основні його напрями, механізм реалізації, терміни та основні виконавці.

При укладенні трудового договору може бути обумовлено угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. У період випробування на працівників поширюється законодавство про працю, у тому числі щодо оплати праці.

Зарплата "у конверті" - життя без гарантій

Погоджуючись на роботу без оформлення трудових відносин, одержуючи заробітну плату «у конвертах» необхідно чітко усвідомлювати, що позбавляєте себе:

 • гарантованого розміру заробітної плати;
 • відповідного пенсійного забезпечення;
 • забезпечення у повному обсязі гарантованого державою права на матеріальні виплати та соціальні послуги;
 • оплачуваної відпустки;
 • права на оплату лікарняного листа, охорону праці;
 • можливості відстоювати свої інтереси як найманого працівника при виникненні непорозумінь із роботодавцем;
 • можливості одержати банківський кредит.

Нелегальна трудова діяльність – це відповідальність перед законом як роботодавця, так і працівника. За порушення трудового законодавства законом передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

Оформлення трудових відносин у законодавчо встановленому порядку, офіційне отримання заробітної плати – це державний захист від незаконного звільнення, гарантоване право на відпочинок, своєчасно виплачена заробітна плата в обсязі, не нижче визначеної законом.

У місті створено та функціонують міська та районні робочі групи (комісії) з питань легалізації трудових відносин у сфері підприємництва, які займаються виявленням тіньових робочих місць. Ними відпрацьовано систему у роботі щодо моніторингу питань оформлення трудових відносин із найманими працівниками відповідно до чинного законодавства та механізм взаємодії із контролюючими органами щодо вжиття заходів вливу до порушників відповідно до чинного законодавства.

Благополуччя працівників - запорука успішності бізнесу

Переваги легальних трудових відносин для роботодавців:

 • легалізація бізнесу, дотримання норм чинного законодавства;
 • належний рівень організації виробничого процесу;
 • гарантія додержання трудової дисципліни найманих працівників, правомірне застосування заходів дисциплінарного впливу;
 • законне відшкодування заподіяної матеріальної шкоди;
 • формування позитивного іміджу;
 • підвищення соціальної відповідальності бізнесу до норм європейських стандартів.
Окремі аспекти розірвання трудового договору за ініціативи роботодавця (ст.40 Кодексу законів про працю України)

Трудовий договір до закінчення строку його чинності може бути розірваний власником у наступних випадках:

 • виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я (п.2);
 • систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного або громадського стягнення (п.3);
 • прогулу (у тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин (п.4);
 • вчинення за місцем роботи розкрадання (у тому числі дрібного) майна власника, установленого вироком суду, що набрав законної сили (п.8); та інших.

У місті щорічно реєструється в центрах зайнятості до 8 тисяч трудових договорів між фізичними особами–роботодавцями та найманими працівниками. Уже в поточному році 51 безробітний організував власну підприємницьку справу, одержавши одноразову виплату допомоги по безробіттю.

 

Статистика по ресурсному центру:

Задіяно працівників 2 480
Створено ресурсів 171
Розміщено об’єктів 17806

Криворізький ресурсний центр.

Каталог ресурсів дозволить підприємцям міста в оn-line режимі, вирішувати більшість своїх питань не виходячи зі свого офісу, або дому:

 • Знайти необхідні ресурси, вільні комунальні приміщення та промислові площі, земельні ділянки що здаються в оренду.
 • Ознайомитися з існуючими мережами у різних сферах діяльності.
 • Дізнатись про державні та прямі закупівлі і запропонувати свої послуги та товари.
 • Оформлювати послуги, формувати пакети необхідних документів, надсилати свої питання, пропозиції.
 • Звернутись до відповідної інстанції, або посадової особи для вирішення проблемних питань.
 • Активно залучатись і до ведення свого бізнесу у комунальній сфері міста.